Välkommen

KärrtorpCykel = MorénCykel, Kärrtorp
HuddingeCykel = MorénCykel, Huddinge

Vi byter namn för att knyta an till den cykelhistoria som finns i familjen.
Läs om Henrik Morén och Mälaren runt

Vi säljer cyklar, tillbehör, utför reparationer och bygger cyklar efter önskemål.