Bell Draft MIPS

Med MIPS säkerhetssystem.

799.00 kr

MIPS ny standard på hjälmsäkerhet
Storlek U 54–61 cm
Storleksjustering Turn-lock system
Vikt 292 g
I en hjälm med MIPS Brain Protection System är skalet och fodret åtskilda
av ett friktionsskikt. När en hjälm med MIPS utsätts för en vinklad
effekt, tillåter friktionsskiktet hjälmen att glida i förhållande till
huvudet och dämpar rörelsen.