ABUS Pro Shield

Ramlåset med möjlighet att koppla en plugg in-vajer eller kedja till låset så att du kan låsa din cykel till ett fast föremål.

499.00 kr

8,5 mm stålbygel
Höljet, bygeln och understödjande delar av låsmekanismen är gjorda av specialhärdat stål
Enkel fastsättning av plug in-vajer eller kätting
Extra stor öppning
2 st nycklar medföljer låset