verktyg3

Insexs- & mejselverktyg

10 funktioner

120.00 kr

Storlek insexnycklar 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Övrigt Torx T25
PH2
Plain