Elcykelpremie

Regeringen vill satsa fem miljarder på miljö och klimat. Det mesta går till lokala miljöinvesteringar. En ny satsning är ett bidrag för köp av elcyklar.

Från och med 1 februari 2018 kan privatpersoner söka bidrag för bl.a. köp av elcykel. Staten ska stå för 25 procent av priset med högsta gräns på 10000:-.

Detaljerad information om bidraget finns på Naturvårdsverkets hemsida. I förordningen finns bestämmelser om bl.a. bidragets storlek och hur man ska ansöka. Det är en 18-årsgräns för att söka bidraget. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer. Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget.

Läs mer hos Naturvårsdverket.