Elcykelpremie

Har du köpt ett bidragsberättigat elfordon så kan du fortfarande lämna in din ansökan. Naturvårdsverket kan dock varken behandla den eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket fått ny budget för 2019. Om det i 2019 års budget inte anslås pengar till bidrag för elfordon, kommer du att få ett avslagsbeslut om detta.

Detaljerad information om bidraget finns på Naturvårdsverkets hemsida. I förordningen finns bestämmelser om bl.a. bidragets storlek och hur man ska ansöka. Det är en 18-årsgräns för att söka bidraget. Man kan få upp till 25 procent av priset med högsta gräns på 10000:-. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer. Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget.

Läs mer hos Naturvårsdverket.